Over de mindsetmeter

Wat is een mindset?
Het woord ‘mindset’ heeft betrekking op een beeld dat iemand over zichzelf en de omgeving heeft. Je mindset wordt gevormd door ervaringen, de cultuur waarin je opgroeit en door wat je bewust en onbewust leert en meekrijgt. Uit onderzoek blijkt dat de mindset die je erop nahoudt, van invloed is op hoe je in het leven staat. Dit geldt ook voor het beeld dat je hebt van je eigen mogelijkheden om te leren en jezelf verder te ontwikkelen.

Statische mindset of groeimindset
Er wordt over het algemeen onderscheid gemaakt tussen een ‘statische mindset’ en een ‘groeimindset’. Een ‘statische mindset’ betekent dat iemand zijn intelligentie en vaardigheden als een vaststaande eigenschap ziet. Mensen met een statische mindset doen weinig moeite om zich te ontwikkelen; talent staat voor hen vast. Zo vermijden zij uitdagingen, negeren zij kritiek en feedback en zien zij succes van anderen als een bedreiging. Bij een groeimindset gaat iemand er vanuit dat intelligentie en vaardigheden te ontwikkelen zijn. Mensen met een groeimindset omarmen uitdagingen; zij zijn veerkrachtig wanneer zij tegenslagen ervaren, zien inspanning als de weg tot meesterschap, leren van kritiek en zien de successen van anderen als inspiratiebron en leermogelijkheden.

Waarom een mindsetmeter?

Het concept mindset is al decennialang een begrip in het onderwijs en komt steeds meer in opmars in relatie tot het leveren van zorg. Met het oog op de toenemende complexiteit in de zorg is het voor kwaliteit en veiligheid van belang dat medisch specialisten en andere zorgverleners en organisaties goed kunnen omgaan met veranderingen. Hierbij is het belangrijk dat je leert van wat er (niet) goed gaat op de werkvloer en proactief te werk gaat om de huidige omstandigheden te verbeteren. Een groeimindset kan hieraan bijdragen. De mindsetmeter is speciaal ontwikkeld voor medisch specialisten om zo goed mogelijk aan te sluiten op de setting waarin zij zorg verlenen. Daarnaast hebben medisch specialisten vaak een rol als klinisch leider binnen zorgteams, waardoor zij belangrijk zijn voor op groei gerichte initiatieven door het team.

De mindsetmeter is in 2019 ontwikkeld, getest en betrouwbaar bevonden in een SKMS-project. Het project werd door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in samenwerking met verschillende wetenschappelijke verenigingen uitgevoerd in de context van ‘snijdende specialismen’[1]. In het kader van het project ‘Opleiden 2025’ is het instrument breed inzetbaar gemaakt voor alle medische specialismen.


[1] SKMS project door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in samenwerking met, Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus-, Oorheelkunde en heelkunde hoofd- halsgebied, Nederlandse Vereniging voor Urologie,  Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

Back to Top