Over de mindsetbooster

Nadat je de mindsetmeter hebt ingevuld, krijg je feedback op je resultaten. Wat zeggen jouw resultaten over aspecten die van invloed zijn op je mindset en hoe kun je die verder ontwikkelen?
Je krijgt feedback op de volgende aspecten: zelfcompassie en zelfkritiek, leerklimaat in de organisatie (omgevingsmindset), leeruitkomsten, werkmotivatie, risicovolle attitudes en persoonlijkheidskenmerken.

De mindsetbooster biedt je de gelegenheid om je groeimindset verder te ontwikkelen. Dit doe je aan de hand van literatuur, beeldmateriaal en praktische opdrachten.

De mindsetmeter en mindsetbooster zijn zowel op individueel als op groepsniveau inzetbaar. In het kader van verander- of optimaliseringstrajecten kan de uitslag van de mindsetmeter op groepsniveau informatie geven over de ‘groepsmindset.’

Back to Top